Din punct de vedere al potenţialului economic, România este între primele 8 ţări ale Uniunii Europene. Călătorind în România şi văzând România cu ochiul unui cetăţean care trăieşte în ţările dezvoltate ale Uniunii, se observă un contrast între bogăţia geografică şi sărăcia socială. Avem la dispoziţie bogăţii despre care unele ţări nu au nici curajul să viseze, dar mulţi dintre noi suntem aroganţi faţă de aceste bogăţii - faţă de posibilităţile care ne sunt oferite. Este nevoie de o schimbare! Intelectualitatea tehnică trebuie să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea ţării, prin prisma utilizării potenţialului tehnic şi al resurselor umane.
Tags: 
Federaţia „Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V.”, fondată în 1968 cu sediul în Germania, supraveghează înalta calitate a ţevilor din cupru şi accesoriilor pentru instalaţiile de ţevi din cupru (ca de ex. fitinguri capilare, materiale de lipit, paste de lipit, etc.).