Marca de calitate RAL

Alături de prevederile normei SR EN 1057 ţevile de cupru trebuie să deţină şi marca de calitate RAL. Această marcă ataşată la ţeava de cupru şi la fitingurile lipite înseamnă că producătorii au respectat condiţiile de calitate şi mecanismele de monitorizare conform cărora Institutul RAL (Instututul German de Asigurare a Calităţii) realizează teste independente urmărind reglementările Asociaţiei Gütegemeinschaft. 
Această marcă dovedeşte (pe lângă normele SR EN 1057) că ţevile corespund unor standarde mai exigente referitor la puritatea ţevilor. Prezenţa acestor mărci este dovada faptului, că producţia este supravegheată de observatori independenţi.

 

Ţevile care corespund mărcii RAL deţin următoarele semne distictive:

Marca de calitate RAL
Ţara producătoare (în germană)
Data fabricaţiei (anul, trimestrul, sau anul, luna)

 

  

marca.jpg

Marca de calitate RAL pentru ţevi de cupru, varianta simplificată în dreapta

 

Marca de calibrare DVGW


În cazul instalaţiilor de gaze şi de apă ţevile trebuie să deţină şi marca de calibrare DVGW. Asociaţia Germană a Distribuitorilor de Gaze şi de Apă (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches, DVGW) elaborează din 1859 norme pentru instalaţiile de gaz şi de apă şi face cercetări despre aparatele şi elementele de construcţii care îi aparţin. Aceste norme şi cercetări sunt editate în publicaţiile DVGW, care sunt de mare importanţă în Germania în domeniul instalaţţilor de gaze şi de apă.
Marca de calibrare DVGW este semnul DV xxxxx, unde xxxxx reprezintă producătorul.

 

ral.jpg

Marcarea ţevii conform SR EN 1057, RAL şi DVGW

 

Bibliografie:

  • Gütegemainschaft Kupferrohr e.V. – Semnele de calitate ale ţevilor de cupru şi fitingurilor - broşură
  • Pagina de web Gütegemainschaft Kupferrohr e.V.

 

 

 

Share >