Utilizarea ţevilor şi fitingurilor din cupru în instalaţiile interioare de gaze naturale

Din punct de vedere al potenţialului economic, România este între primele 8 ţări ale Uniunii Europene. Călătorind în România şi văzând România cu ochiul unui cetăţean care trăieşte în ţările dezvoltate ale Uniunii, se observă un contrast între bogăţia geografică şi sărăcia socială. Avem la dispoziţie bogăţii despre care unele ţări nu au nici curajul să viseze, dar mulţi dintre noi suntem aroganţi faţă de aceste bogăţii - faţă de posibilităţile care ne sunt oferite. Este nevoie de o schimbare! Intelectualitatea tehnică trebuie să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea ţării, prin prisma utilizării potenţialului tehnic şi al resurselor umane.

 

Aderarea României la UE a fost un pas esenţial către deschidere. Obişnuiţi fiind cu neglijarea posibilităţilor, românii-şi în acest caz mă refer la intelectualitatea tehnică română -nu au deschis (deocamdată) toate uşile spre progresul tehnic.

În domeniul tehnicii, ţările din sfera germanică (Germania, Austria, Elveţia) sunt cele mai dezvoltate şi cele mai exigente ţări. Primul normativ din Germania, care a permis utilizarea ţevilor din cupru în instalaţii de gaze naturale a fost editat în anul 1934. Normativul a fost reeditat de mai multe ori, versiunea actuală se numeşte TRGI (Technische Regeln Fuer Gas Installationen). Şi Franţa este o ţară în care de peste 30 de ani normativul permite utilizarea ţevilor de cupru în instalaţiile de gaz. (Specification 524, 600.). Italia a adoptat normativul în 1972, Belgia-Olanda-Luxemburg în 1980, Marea Britanie în 1988, Ungaria în 1996, Cehia în 1997, Slovacia în 1998, Grecia în 2003. Toate ţările au preluat şi normativul european EN 1775.

Suntem cu un pas înapoi, cu toate că sistemele interioare de instalaţii de gaze naturale executate din ţevi şi fitinguri din cupru sunt cele mai sigure instalaţii, lucrările de execuţie sunt foarte simple, industria producătoare de fitinguri oferă o gamă variată de fitinguri speciale, prin utilizarea cărora pot fi realizate instalaţii ultraperformante în condiţii de siguranţă deosebită.

Dilema este şi mai mare, când ne dăm seama, că Standardul EN 1057:2006 (Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications) a fost adoptat şi de România în noiembrie 2007 (!) prin editarea de către ASRO (Asociaţia de Standardizare din România) al standardului SR EN 1057 Cupru şi aliaje din cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire. Aşadar, de 3 ani avem cadrul tehnic asigurat pentru editarea unui normativ de gaz care permite utilizarea ţevilor şi fitingurilor din cupru în instalaţiile interioare de gaze...

În anul 1901 Caragiale scria:

„Uite-te - am gândit eu - ce va să zică o întârziere de câteva minute; cum poate nenoroci pe un tânăr! Rămânea Mitică Dăscălescu iar repetent, cu toate că ţine la el atâta mamită-sa Dăscăleasca, la care ţine Piscupeasca, la care ţine Sachelăreasca, la care ţine Iconomeasca, la care ţine Diaconeasca, la care ţine Preoteasca, la care ţine mult graţioasa Popeasca, la care ţiu foarte mult eu, la care...”

 

gas_titel.jpg

Tags: 

Share >