Instalaţii sanitare

Ţeava de cupru este una dintre materialele preferate la aplicaţiile tehnice ale instalaţiilor pentru construcţii. În mod unic – ţeava de cupru poate fi utilizată în aproape toate domeniile instalaţiilor pentru construcţii: cu ajutorul ţevilor de cupru se pot executa instalaţii de apă potabilă şi apă caldă, încălzire cu radiatoare sau de suprafeţe, gaze naturale, GPL, etc. Este extrem de importantă însă respectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare, astfel clientul se poate bucura de avantajele sistemelor de conducte din cupru perfect funcţionale.

Ţevi, norme, fitinguri, alte materiale

Producţia şi utilizarea ţevilor de cupru, fitingurilor, materialelor de lipire este reglementată de norme europene valabile şi în România, ca norma SR EN 1057 pentru ţevi de cupru, SR EN 1254-1 pentru fitinguri pentru lipire capilară, SR EN 1044 şi SR EN 29453 referitoare la materiale utilizate la lipire tare şi lipire moale.
Ţevile şi fitingurile de mai sus sunt utilizabile independent de producător, pot fi preschimbate între ele, deci se simplifică criteriile de alegere al materialului, pot fi procurate mai uşor, iar sistemele pot fi extinse, lărgite, modificate şi după decenii.
Ţevile de cupru sconform SR EN 1057 sunt fabricate din cupru dezoxigenat prin fosfor (Cu + Ag min. 99,90% şi 0,015% ≤ 0,040%), cuprul fiind în stare foarte pură. Această clasă de cupru este denumită: Cu-DHP sau CW024A. La instalaţiile pentru construcţii este recomandată folosirea ţevilor, fitingurilor, materialelor de lipit care sunt fabricate conform normelor, testate şi trebuie căutate mărcile de calitate pe produs.

 

10-good-reasons-6.jpg

Instalaţiile de apă

Regula curgerii

În timpul proiectării şi instalării trebuie respectate câteva reguli valabile, numai la instalaţiile din ţevi de cupru. Prima regulă este regula curgerii, ceea ce înseamnă, că după ţeava de cupru nu poate fi instalată o ţeavă din oţel galvanizat în sensul curgerii apei, deoarece oxigenul diluat în apă eliberează ioni de cupru, având ca efect coroziunea electrochimică a ţevii din oţel galvanizat. Această regulă este valabilă la conductele de apă potabilă şi de apă caldă. 
Este important că la sistemele închise de încălzire, ţeava de cupru poate fi instalată/combinată cu radiatorul din oţel sau cu ţeava din oţel, deoarece în acest sistem este nesemnificativă prezenţa oxigenului diluat în apă, deci nu există pericolul coroziunii.

Îmbinarea ţevilor

În România nu există normative specifice fazelor de lucru şi procedurilor tehnologice, cu care vor fi executate lucrările de instalaţii din cupru, astfel prezentăm aici normativele în vigoare din Germania:

  • Lipire: ţevile din cupru ale instalaţiilor de apă potabilă vor fi lipite în exclusivitate prin lipire moale până la diametrul de 28x1,5mm, urmând ca diametrele mai mari să fie lipite prin lipire moale sau tare.
  • Materiale de lipit pentru lipire moale: S-Sn97Cu3 şi S-Sn97Ag3. La lipirea ţevilor aparţinând instalaţiilor de apă potabilă, este interzisă utilizarea materialelor de lipit cu conţinut de plumb.
  • Materiale pentru facilitarea curgerii lipiturii sunt descrise in SR EN la punctele 3.1.1, 3.1.2, 2.1.2. La instalaţiile de apă potabilă este important ca materialul de facilitare a curgerii (flux) să fie solubil în apă, şi după terminarea lucrărilor de execuţie, ţevile instalaţiilor trebuie spălate cu apă.
  • Materialele de facilitare a curgerii lipiturii (la lipire tare), utilizate la diametre mai mari de 28x1,5mm vor fi şi ele solubile în apă. În acest caz este indicată utilizarea FH10 dar se pot utiliza şi materiale cu conţinut de fosfor de tip CP105 sau CP203 sau cu conţinut de argint de tip AG106, AG104 sau AG203. În cazul lipirii a două elemente din cupru (ţeavă şi fiting din cupru) cu material de lipire cu conţinut de fosfor, nu este nevoie de utilizarea materialului de facilitare a curgerii lipiturii.
  • La îmbinările fără fitinguri, în cazul în care ramificaţia este executată manual, (racord T executat cu extractorul-vezi pag.19 în Ghidul de execuţie a instalaţiilor din ţevi de cupru pe pagina de internet: www.sistemecupru.ro) diametrul ţevii de racordare va fi mai mare de 28x1,5mm şi se va lucra în mod exclusiv prin lipire tare.
  • În cazul ţevilor de cupru dure şi semidure, la diametre mai mici de 28x1,5mm nu este indicată preîncălzirea şi răcirea ţevilor cu scopul reducerii durităţii.
  • La pressfitinguri, este nevoie de utilizarea garniturilor tip O de culoare corespunzătoare aplicaţiei, garnituri negre la instalaţii de apă şi încălzire, garnituri galbene la gaze.
  • Îmbinările prin inserţie, la care ţeava vine întrodusă în mufa fitingului, şi astfel îmbinarea celor două elemente componente este terminată, pot fi utilizate la instalaţiile de apă şi încălzire centrală cu temperaturi maxime de 110 °C. Există şi îmbinări demontabile în acest caz.
  • La instalaţiile de apă pot fi realizate şi aplicaţii cu îmbinări prin filetare sau cu inel sfărâmabil.

Calitatea apei

Apa din instalaţii trebuie să aibă un pH stabil între 6,5 şi 9,5. Astfel, apa corespunde normelor de calitate şi instalaţia poate fi executată din ţevi de cupru. Dacă apa provine dintr-un puţ, se recomandă luarea de probe şi efectuarea unei analize a apei. Nu se recomandă utilizarea apei care nu are pH-ul între 6,5-9,5. Menţionăm că, apa care nu se incadrează în aceşti parametrii, nu este indicată nici consumului uman. 
În interiorul ţevii se formează un strat protector cu trecerea timpului. Imediat după instalare, ţeava de cupru intră în reacţie cu oxigenul din apă iar pe peretele ţevii începe formarea unui strat protector, din oxid de cupru (Cu2O). În cele mai multe cazuri, acest strat de oxid întră iarăşi în reacţie cu sărurile şi gazele solubile din apă şi ca urmare se formează un strat protector, la început de culoare maro, apoi de culoare verde în mare parte compus din carbonaţi de cupru bazici, iar în mai mică măsură din clorizi de cupru şi sulfaţi. Compoziţia chimică şi culoarea stratului protector depinde de compoziţia apei. 
Acest strat protector diminuează semnificativ solvabilitatea ionilor de cupru în apă. În acest caz, ţeava satisface prescripţiile europene referitoare la conţinutul maxim de 2mg/l de cupru prezent în apă. Instalatorii trebuie să atenţioneze utilizatorii finali, că apa care stagnează în conducte trebuie eliminată indiferent de materialul din care este conducta (cupru, oţel sau din material plastic) doarece apa care stă mai multe zile în ţevi nu este indicată consumului uman. 

10-good-reasons-4.jpg

Condiţiile de proiectare ale instalaţiilor din ţevi de cupru

În conformitate cu prescripţiile art.4.1.4 al SR EN 1478, viteza maximă de curgere a apei în instalaţii este după cum urmează:
-maxim 1,5 m/s la instalaţiile interioare de apă din spitale, săli de spectacole
-maxim 2,0 m/s la instalaţiile clădirilor de locuit şi social culturale

IMPORTANT!
În cazul dimensionării greşite ale instalaţiilor, din care rezultă viteze de curgere care depăşesc valorile prescrise de SR EN 1478, în zona fitingurilor de cupru poate să apară fenomenul de erodare a peretelui fitingului (în zona de schimbare de direcţie a apei), iar în timp, micşorarea continuă a peretelui fitingului poate să ducă la cedarea instalaţiei şi la pagube materiale.
Instalaţiile din ţevi de cupru pot fi executate doar de instalatori specializaţi, şi trebuie acordată deosebită atenţie realizării îmbinărilor, în caz contrar pot să apară deteriorări ale instalaţiei.

Protecţia mediului

Durata de viaţă a cuprului este aproape nelimitată, ceea ce duce la diminuarea cantităţii de deşeuri în construcţii: instalate corect, ţevile de cupru pot depăşi durata de viaţă a clădirii propriu-zise. Dacă totuşi este nevoie de schimbarea instalaţiilor, de exemplu cu ocazia lucrărilor de renovare a locuinţei mutăm baia, ţevile din cupru trebuie demontate cu grijă, fiind refolosibile, la centrele de colectare se pot încasa sume importante pentru ele. Cuprul este un material refolosibil 100%, fără pierderea proprietăţilor de bază. În plus produsele fabricate din materiale reciclate necesită cu 75% mai puţină energie, decât utilizarea minereului de cupru. În Uniunea Europeană în prezent 41% din cuprul utilizat provine din reciclare.

Dacă aceste recomandări sunt luate în considerare de proiectanţi şi executanţi, este garantată durata lungă de viaţă a ţevilor de cupru. Instalate în conformitate cu normele în vigoare şi combinate cu proprietatea antibacteriană al cuprului – aspect deosebit de important pentru apa potabilă – putem afirma că ţeava de cupru este durabilă, igienică şi poate fi instalată rapid şi uşor.

Share >