3. Material versatil

3.jpg

Cuprul îndeplineşte toate cerinţele unei instalaţii moderne

Sistemele de instalaţii ale clădirilor moderne pot fi executate aproape integral din ţevi şi fitinguri din cupru:

  • Conductele de apă potabilă şi apă caldă menajeră,
  • Sistemele de încălzire – încălzire centrală cu radiatoare, încălzire prin pardoseală şi încălzire de suprafaţă (perete),
  • Conductele de gaz – gaze naturale, propan-butan, gaze medicale şi industriale,
  • Instalaţiile solare,
  • Sisteme de aer condiţionat, de răcire,
  • Transport petrolier,
  • Sisteme automate de stingere a incendiilor, sisteme de sprinklere,
  • Reutilizarea apei meteorice.

Cuprul este rezistent, dar în acelaşi timp este foarte flexibil; instalaţiile pot fi executate pe şantier sau prefabricat în atelier. Folosind cuprul, toate problemele tehnice pot fi rezolvate cu uşurinţă. 
Cuprul este într-adevăr versatil. Nu există un alt material care să satisfacă o gamă atât de largă de aplicaţii, cerinţe referitoare la presiune, temperatură şi siguranţă!

Share >